ucitele (3).jpg

APE je akronym ztvárňující filozofii, se kterou k učení přistupujeme. Název APE vznikl sloučením prvních písmen třech anglických slov: Active, Practical, Engaging, která přesně vystihují náš styl výuky. Věříme, že lekce by měly být plné aktivit, praktických znalostí a v neposlední řadě by měly děti zaujmout a bavit. A přesně takové jsou kroužky, letní tábory a lekce APE Language Society. Naším cílem je dětem zprostředkovat učení, které jim bude dávat smysl, bude pro ně zábavou a na osvojených znalostech budou moci stavět do budoucna.

Podívejte se na naše video:


Naše filozofie

Aktivní děti i učitelé

Aktivní děti si žádají aktivní učitele, během našich lekcí nesedíme v lavici, hýbeme se, hrajeme hry a chodíme ven. Všichni víme, že děti chvilku neposedí.I proto volíme styl výuky zaměřený na žáky, což v praxi znamená, že děti jsou hlavním hybatelem a epicentrem celé výuky. My jakožto učitelé jsme spíše průvodci po pomyslném městě zvaném vzdělávání než direktivním vedoucím. Dětem se umíme přizpůsobit a zohlednit jejich potřeby. Během lekcí si společně stanovujeme cíle a vzájemně si pomáháme jich dosáhnout. Neexistuje jeden jediný způsob, jak učit, jsou jich stovky.

Praktická témata a využití znalostí

Malé děti jsou obdařeny schopností naučit se jazyk bez učebnic a pravidel pravopisu. To, že jsou jazyku denně vystaveni, vnímají ho skrz činnosti, které dělají se zaujetím a to, že se slova, která slyší neustále opakují, je podstatou úspěšného osvojení si jazyka. I proto učíme děti angličtinu stejným způsobem, nesnažíme se je připravit na test z frázových sloves nebo slovíček z předchozí lekce, používáme metody výuky založené na výstupech moderní vědy o tom, jak lidský mozek reaguje a jak se přirozeně učí. Tyto vědecké poznatky nám dovedou jasně vysvětlit, co je a co není správným výukovým postupem. Naše metodologie následuje objevy a myšlenky velikánů a vědců na poli vzdělávání, jako jsou Plató, Aristoteles, Howard Gardener, Jean Piaget, John Dewey a všichni učitelé, kteří učí s posláním výuku a svůj přístup k ní zlepšovat.

Zaujetí činnostmi

Každý člověk se rád učí novým dovednostem. Děti nejsou výjimkou! Přístup k výuce se zaměřením na studenty, nikoli učitele, vytváří zaujetí dětí i dospělých. Učitelé, kteří jsou pozitivně naladěni, se kterými je během hodin zábava a kteří jsou pro děti vzorem, dovedou mnohem lépe podněcovat úspěch a vzdělávání jakožto správnou volbu. V našich kurzech podporujeme kreativitu a fyzickou aktivitu, protože se jedná o jedny z nejpodstatnějších a nejefektivnějších součástí procesu učení se.